ตรวจสอบที่นั่งว่างและจองที่นั่ง

 • 01

  01. รายชื่อตั่วแพ็กเกจสุดคุ้ม

 • 02

  02. ดูเที่ยวรถ
  (ตรวจสอบที่นั่งว่าง)

 • 03

  03. ลักษณะที่นั่ง

 • 04

  04. กรอกข้อมูล
  ผู้โดยสาร

 • 05

  05. ยืนยันข้อมูล
  การจอง

 • 06

  06. กรอกข้อมูล
  บัตรเครดิต

 • 07

  07. ยืนยันข้อมูล
  การชำระเงิน

 • 08

  08. การจองสมบูรณ์

รายชื่อตั่วแพ็กเกจสุดคุ้ม

สามารถเลือกตั๋วพิเศษที่ท่านต้องการได้

รายชื่อตั่วแพ็กเกจสุดคุ้ม

ชื่อตั๋วแพ็กเกจ : ตั๋วชินจูกุ - เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

ชื่อตั๋วแพ็กเกจ
ตั๋วชินจูกุ - เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (รถไฟเที่ยวกลางคืน)
Show Detail
ข้อมูลตั๋วแพ็กเกจ
เป็นชุดตั๋วโดยสารที่รวมระหว่างตั๋วรถบัสด่วนพิเศษวิ่งช่วงกลางคืนจากชินจูกุถึงโอกิซาวะกับตั๋วเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (จากโอกิซาวะถึงคุโรเบะ, จากคุโรเบะถึงทาเตยามะ, สถานีทาเตยามะถึงเด็นเทสึโทยามะ)

[รายละเอียดของตั๋วชุด]
1. ชินจูกุ - โอกิซาวะ (ตั๋วเที่ยวเดียวสำหรับรถบัสโดยสารด่วนพิเศษเที่ยวกลางคืน)
2. โอกิซาวะ – เขื่อนคุโรเบะ (คูปอง)
3. ทะเลสาบคุโรเบะ – ทาเตยามะ (คูปอง)
4. สถานีทาเตยามะ – เด็นเทสึโทยามะ (ตั๋วรถไฟโทยามะฉิโฮเท็ตสึโด)
*คูปองข้อ 2, 3 กรุณาแลกตั๋วที่เคาน์เตอร์รถบัสไฟฟ้าวิ่งในอุโมงค์ (Tunnel Trolley bus) เมื่อถึงโอกิซาวะ

[วันเปิดให้บริการรถบัสด่วนพิเศษ]
กรกฎาคม 22~ทุกวัน
สิงหาคม ทุกวัน
กันยายน ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 - 21 และวันที่ 25・26
ตุลาคม วันที่ 2・3・9・10・16・17・23・24・30・31
พฤศจิกายน วันที่ 1

[ข้อควรระมัดระวัง]
ก่อนจะขึ้นรถบัสโดยสารด่วนพิเศษที่ชินจูกุ จำเป็นต้องแลกตั๋วชุดที่เคาน์เตอร์แลกตั๋ว
เคาน์เตอร์เปิดให้บริการในเวลา 8:30 - 18:00
กรุณามาที่เคาน์เตอร์แลกตั๋วตามเวลาเปิดให้บริการ

โปรดทราบ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาก อาจะต้องใช้เวลาคอยรถรางไฟฟ้า, กระเช้าลอยฟ้านาน
รายละเอียดค่าตั๋วแพ็กเกจ
ผู้ใหญ่ 15,020 เยน ~ 15,960 เยน
เด็ก 8,250 เยน ~ 8,700 เยน
*ราคาขึ้นอยู่กับวันออกเดินทาง

↑กลับไปที่ด้านบน