ตรวจสอบที่นั่งว่างและจองที่นั่ง

 • 01

  01. รายชื่อตั่วแพ็กเกจสุดคุ้ม

 • 02

  02. ดูเที่ยวรถ
  (ตรวจสอบที่นั่งว่าง)

 • 03

  03. ลักษณะที่นั่ง

 • 04

  04. กรอกข้อมูล
  ผู้โดยสาร

 • 05

  05. ยืนยันข้อมูล
  การจอง

 • 06

  06. กรอกข้อมูล
  บัตรเครดิต

 • 07

  07. ยืนยันข้อมูล
  การชำระเงิน

 • 08

  08. การจองสมบูรณ์

รายชื่อตั่วแพ็กเกจสุดคุ้ม

สามารถเลือกตั๋วพิเศษที่ท่านต้องการได้

รายชื่อตั่วแพ็กเกจสุดคุ้ม

ชื่อตั๋วแพ็กเกจ : ตั๋วเที่ยวแถบพื้นที่ฮิดะเดินทางจากชินจูก

ชื่อตั๋วแพ็กเกจ
ตั๋วเที่ยวแถบพื้นที่ฮิดะเดินทางจากชินจูกุ
Show Detail
ข้อมูลตั๋วแพ็กเกจ
เป็นเซ็ตตั๋วที่ประกอบไปด้วยตั๋วรถบัสด่วนเที่ยวเดียวจากชินจูกุ - ทากายามะ และตั๋วขึ้นรถประจำทางท้องถิ่นในแถบพื้นที่ฮิดะ ทากายามะแบบไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน
รายละเอียดค่าตั๋วแพ็กเกจ
ผู้ใหญ่ 14,000 เยน เด็ก 7,000 เยน
ชื่อตั๋วแพ็กเกจ
ตั๋วเที่ยวแถบพื้นที่ฮิดะเดินทางจากชินจูกุ(ที่นั่งสำหรับ 1 ท่าน)
Show Detail
ข้อมูลตั๋วแพ็กเกจ
เป็นเซ็ตตั๋วที่ประกอบไปด้วยตั๋วรถบัสด่วนเที่ยวเดียวจากชินจูกุ - ทากายามะ และตั๋วขึ้นรถประจำทางท้องถิ่นในแถบพื้นที่ฮิดะ ทากายามะแบบไม่จำกัดเที่ยวเป็นระยะเวลา 3 วัน
รายละเอียดค่าตั๋วแพ็กเกจ
ผู้ใหญ่ 16,000 เยน เด็ก 9,000 เยน

↑กลับไปที่ด้านบน