ตรวจสอบที่นั่งว่างและจองที่นั่ง

  • 01

    01. เลือกเส้นทาง

  • 02

    02. ดูเที่ยวรถ
    (ตรวจสอบที่นั่งว่าง)

  • 03

    03. ลักษณะที่นั่ง

  • 04

    04. กรอกข้อมูล
    ผู้โดยสาร

  • 05

    05. ยืนยันข้อมูล
    การจอง

  • 06

    06. กรอกข้อมูล
    บัตรเครดิต

  • 07

    07. ยืนยันข้อมูล
    การชำระเงิน

  • 08

    08. การจองสมบูรณ์

02. ดูเที่ยวรถ (ตรวจสอบที่นั่งว่าง)

สามารถเลือกรถบัสที่ท่านต้องการใช้บริการได้
เลือกป้ายรถบัสที่จะขึ้น, ป้ายรถบัสที่จะลง, วันที่โดยสาร, และจำนวนผู้โดยสาร แล้วกดปุ่มตรวจสอบที่นั่งว่าง

จอง

ระยะเวลาที่รับจอง: สามารถจองบริการ ณ วันที่ที่แสดงในปฏิทิน ตามวันที่ที่ท่านต้องการจอง

เที่ยวรถขาไป ชินจูกุ - สายมัตสึโมโตะ

โตเกียว (ชินจูกุ) และรถบัสด่วนพิเศษที่เชื่อมต่อกับมัตสึโมโตะจังหวัดนากาโนะ
จากมัตสึโมโตะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนรถบัสเพื่อเดินทางต่อไปยังทากายามะ ชิราคาวาโกะ

ระยะเวลาการจองและการยกเลิกคือ ก่อนรถออกจากสถานีต้นทาง 30 นาที

1. ค้นหารถบัสที่ต้องการใช้บริการ

ไปมัตสึโมโตะ

เลือกป้ายรถบัสที่จะขึ้น, ป้ายรถบัสที่จะลง, วันที่โดยสาร, และจำนวนผู้โดยสาร แล้วกดปุ่มตรวจสอบที่นั่งว่าง
* ผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีจะคิดค่าโดยสารในอัตราสำหรับเด็ก
* สามารถจองที่นั่งได้ครั้งละไม่เกิน 12 คน
* ท่านได้เลือกเที่ยวรถ“เที่ยวรถขาไป”

ป้ายจอดรถบัส

ป้ายรถบัสที่จะขึ้น

ต้นทาง

ป้ายรถบัสที่จะลง

ปลายทาง

วันที่โดยสาร

จำนวนผู้โดยสาร

ผู้ใหญ่,ชาย

เด็กเล็ก, ชาย

ผู้ใหญ่, หญิง

เด็กเล็ก, หญิง