ตรวจสอบที่นั่งว่างและจองที่นั่ง

 • 01

  01. เลือกเส้นทาง

 • 02

  02. ดูเที่ยวรถ
  (ตรวจสอบที่นั่งว่าง)

 • 03

  03. ลักษณะที่นั่ง

 • 04

  04. กรอกข้อมูล
  ผู้โดยสาร

 • 05

  05. ยืนยันข้อมูล
  การจอง

 • 06

  06. กรอกข้อมูล
  บัตรเครดิต

 • 07

  07. ยืนยันข้อมูล
  การชำระเงิน

 • 08

  08. การจองสมบูรณ์

02. ดูเที่ยวรถ (ตรวจสอบที่นั่งว่าง)

สามารถเลือกรถบัสที่ท่านต้องการใช้บริการได้
เลือกป้ายรถบัสที่จะขึ้น, ป้ายรถบัสที่จะลง, วันที่โดยสาร, และจำนวนผู้โดยสาร แล้วกดปุ่มตรวจสอบที่นั่งว่าง

จอง

ระยะเวลาที่รับจอง: สามารถจองบริการ ณ วันที่ที่แสดงในปฏิทิน ตามวันที่ที่ท่านต้องการจอง

เที่ยวรถขาไป สายชินจูกุ - คามิโคจิ (รถบัสด่วนพิเศษ ซาวายากะชินชู Sawayaka Shinshu)

รถบัสด่วนพิเศษเชื่อมต่อจากโตเกียว(ชินจูกุ) ถึง คามิโคจิในจังหวัดนากาโนะ
มีบริการเดินรถบัสในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน (อาจมีวันหยุดให้บริการเดินรถบัสในช่วงระยะเวลาดำเนินการ)

เวลาการจองและยกเลิกที่นั่งของทางชินจูกุ คือ ภายในเวลา 1 ชั่วโมงก่อนรถที่ใช้บริการจะออกเดินทาง
เวลาการจองและยกเลิกที่นั่งของทางคะมิโคจิ คือ ภายในเวลา 30นาทีก่อนรถที่ใช้บริการจะออกเดินทาง แต่ถ้าเป็นเที่ยวเดินทางกลางคืน ต้องภายใน 2 ชั่วโมงก่อนเวลารถที่ใช้บริการจะออกเดินทาง

1. ค้นหารถบัสที่ต้องการใช้บริการ

ไปชินจูกุ

เลือกป้ายรถบัสที่จะขึ้น, ป้ายรถบัสที่จะลง, วันที่โดยสาร, และจำนวนผู้โดยสาร แล้วกดปุ่มตรวจสอบที่นั่งว่าง
* ผู้โดยสารที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีจะคิดค่าโดยสารในอัตราสำหรับเด็ก
* สามารถจองที่นั่งได้ครั้งละไม่เกิน 12 คน
* ท่านได้เลือกเที่ยวรถ“เที่ยวรถขาไป”

ป้ายจอดรถบัส

ป้ายรถบัสที่จะขึ้น

ต้นทาง

ป้ายรถบัสที่จะลง

ปลายทาง

วันที่โดยสาร

จำนวนผู้โดยสาร

ผู้ใหญ่,ชาย

เด็กเล็ก, ชาย

ผู้ใหญ่, หญิง

เด็กเล็ก, หญิง