การจองของฉัน

  • 01

    01. ค้นหาการจอง

  • 02

    02. ดูการจอง

01. ค้นหาการจอง

กรอกวันเดินทาง รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อ-นามสกุล ตามที่คุณลงทะเบียนไว้เมื่อทำการจองแล้วคลิก "การจองของฉัน"

[หมายเหตุ ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล]
* กรุณาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กตาม อีเมลที่ลงทะเบียนเมื่อคุณจอง
* กรุณาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กตามชื่อ-นามสกุลที่ลงทะเบียนเมื่อคุณจอง
* กรุณาใส่ชื่อและนามสกุลในช่องที่ถูกต้อง (อาจใส่สลับตอนลงทะเบียนเมื่อคุณจอง)
* โปรดอย่าลืมนำสมาร์ทโฟนของคุณมา คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อแสดงตั๋วของคุณเมื่อขึ้นรถบัส
* หากไม่สามารถแสดงตั๋วได้ คุณจะต้องจ่ายค่าโดยสารอีกครั้ง
โปรดทราบว่า การจองและการชำระเงินที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเราไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้

วันที่โดยสาร

ประเทศ/หมายเลขโทรศัพท์
(ex. 00000000000)

ที่อยู่อีเมล

นามสกุล

ชื่อ